Nasz sklep korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze sklepu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.

Akceptuję

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie sowka.sklep.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.sowka.sklep.pl prowadzony przez Agatę Sówkę, działający pod firmą Sówka design Ul. Kościuszki 49 07-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 7591735701. Adres korespondencyjny, Ul. Kościuszki 49 07-300 Ostrów Mazowiecka email: biuro@sowka.sklep.pl Konto bankowe 28 1050 1025 1000 0092 1474 6803 -zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. sowka.sklep.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. sowka.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.  Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.  Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox 16.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Opera, Google Chrome

optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

Oferta

Nabywcą może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.  Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.  Ceny mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.  Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu.  Oferta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep internetowy www. sowka.sklep.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane

Sklep internetowy www. sowka.sklep.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www. sowka.sklep.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

Sklep internetowy www. sowka.sklep.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale istnieje też możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

Metody płatności i dostawy

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru od doręczyciela.

przedpłata przelewem na numer konta bankowego 28 1050 1025 1000 0092 1474 6803 Przy współpracy z Przelewy 24(m.in. MultiTransfer – MultiBank, mTransfer – mBank, PayPal BZWBK, Płacę z Inteligo, Płać z BPH, Płać z PKO BP, Płać z ING oraz inne) oraz kartą kredytową/płatniczą.

Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. Realizacja zamówienia może trwać maksymalnie 10 dni roboczych (zazwyczaj jest to 1-2 dni robocze).

Oferowany towar dostarczamy na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD , listem poleconym priorytetowym. Termin dostawy wynosi maksymalnie 4 dni robocze plus czas drogi pocztowej, jednak zazwyczaj towar wysyłamy w przeciągu jednego do trzech dni roboczych. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez doręczyciela i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail: biuro@sowka.sklep.pl

Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Wymiany, zwroty i reklamacje

Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów (z dnia 2.03.2002r.) klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem jest zwrot towaru bez jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania. Pieniądze zostają zwrócone przelewem na podane przez Klienta konto.

Jeśli dokonują Państwo wymiany towaru ponoszą Państwo koszty wysyłki w obie strony.

Prosimy dołączyć do przesyłki  następujące dane:

nr. zamówienia

informację na jaki towar dokonać wymiany

dane kontaktowe – mail i nr telefonu

Przed wysyłką zwrotną należy poinformować nas o takim zamiarze pisząc na adres: biuro@sowka.sklep.pl

Możliwość wymiany oraz zwrotu towaru nie dotyczy produktów „spersonalizowanych”, indywidualnych wykonanych prawidłowo, zgodnie z zamówieniem.

W przypadku wadliwych towarów lub błędów w zamówieniu, gwarantujemy ich wymianę na towar nieuszkodzony/właściwy, pod warunkiem zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:

Zwrócimy poniesione koszt odesłania towaru do nas przelewem na wskazane w przesyłce konto bankowe w terminie max 7 dni roboczych. Odsyłamy przesyłkę przesyłką priorytetową poleconą – na nasz koszt. Wadliwy towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać do nas pocztą. Jednocześnie informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt.

Nieuzasadnione reklamacje, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z tego typu przypadkami pokrywa zamawiający.

W przypadku zaginięcia przesyłki, powstałego nie z Naszej winy, lecz z winy osób trzecich, sklep zastrzega sobie 28 dni roboczych, od momentu jej zgłoszenia, na ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji ( złożenie reklamacji na poczcie, odpowiedź reklamacyjna

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Agata Sówka , jako właściciel firmy Sówka design Ul. Kościuszki 49 07-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 7591735701

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna sprzedaży towarów i usług.

Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.  Baza Klientów zgodnie z obowiązującym prawem została zgłoszona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych i widnieje w rejestrze tej instytucji.